Satışlarımız Toptandır – Minimum Sipariş Tutarı 3000 TL

Gizlilik Sözleşmesi ve Veri  Güvenliği Politikası

 

 

 

 

İşbu sözleşme bir taraftan “Demirtaş Mah. Kıble Çeşme Cad.. No: 48/5 Fatih / İstanbul” adresinde mukim SİNERJİ BİLİŞİM. Aşağıda kısaca “kullanatparty” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www. kullanatparty .com internet sitesi (Aşağıda kısaca “Site” olarak anılacaktır) üye ve kullanıcıları (Aşağıda kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır )  arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

 

 

Kullanıcı, Site’de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak işbu sözleşmede hükümlerini kabul etmiş sayılmakta ve iş bu sözleşmede belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

 

 

Aşağıdaki maddeler kullanatparty’in Site aracılığı ile ne tür veriler topladığı, toplanan verilerin hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı, ne şekilde korunduğu, kullanatparty t’in verilerinizi kimlerle paylaşabileceği ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 10 hükmünden doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz kişisel bilgilerinizi nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihlerinizin yanı sıra, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, gibi konuları içermektedir.

 

 

kullanatparty, gerekli görmesi durumunda ve mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlamak amacıyla işbu Gizlilik Sözleşmesi ve Veri Güvenliği Politikası metninde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

 

Toplanan Bilgiler ve Ne Amaçla Kullanıldığı

 

 

kullanatparty, kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Kullanıcı’nın her türlü kampanya, hizmet ve sair bilgilendirmeyi içeren mail yoluyla iletilen bültenlere abone olması, Site’ye üye olması yahut da Site’nin herhangi bir şekilde kullanılması halinde, Kullanıcı’nın ad, soyad, telefon numarası, mail adresi, fatura ve teslimat adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ilgi alanları dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her türlü kişisel bilgiyi talep edilebilir. Yine benzer şekilde, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. Bu açıklamalar çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için gereklidir:

 

 

Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak için

Site içinde size özel hesabınız oluşturulması için

Siparişleri işlemek ve süreçlerini yürütmek ve tamamlamak için

Müşteri iletişimini sağlamak için

Sipariş işlemlerine dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için,

Siparişlerinizle alakalı teslimat bilgisini ve teslimatındaki olası sorunları iletmek için

Kampanya, ürün kataloğu, bülten gibi her türlü pazarlama teklifi göndermek için

Sorularınıza ve taleplerinize cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda gerekli makamlara bilgi verebilmek için,

Uyuşmazlıkları ve Site’deki aksaklıkları çözümlemek için,

Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve aynı zamanda Üyelik Sözleşmesi ile Site’ye üye olmuş iseniz Üyelik Sözleşmesi’ni uygulamak için,

Hizmetleri, tanıtımları ve içeriklerimizi kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek için,

Size uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına analiz etmek için

Site üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerini ve söz konusu işlemler için yasal yaşta olduğunu teyit etmek için,

Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak için

Mevzuat gereği kullanatparty ‘in yasal haklarını kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için

 

Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

 

 

Toplanan Bilgilerin Paylaşımı

 

 

.

 

 

Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

 

 

Çerez (Cookie) Kullanımı

 

 

Site’nin bazı sayfalarında sayfa akışını analiz etmeye, hizmetlerimizi kişiselleştirmeye içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmeye ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olması amacıyla Site’yi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde kullanılırlar. Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

 

 

Çerezler hakkında birkaç önemli husus:

 

 

–                 İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. kullanatparty bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Google, Facebook ve Twitter kullanmaktadır.Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

 

 

–                 Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

 

 

–                 Site’deki bazı özellikler sadece çerezlerin kullanıldığı halde sunulmaktadır.

 

 

–                 Çerezlerin çoğu “oturum çerezi”dir. Diğer bir deyişle oturumun kapatılması ile bilgisayarınızdan otomatik olarak silinirler.

 

 

–                 Site’nin belirli sayfalarında ve kullanatparty’in kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile karşılaşabilirsiniz. kullanatparty’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine yapılan bağlantıların içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

 

Verilerin Korunması

 

 

Site’de paylaşılan veriler kullanatparty in gözetimi ve kontrolü altındadır. kullanatparty mevzuat uyarınca verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak adına gerekli teknik önlemleri alma ve uyarlama konusunda veri sorumlusu olarak gerekli sorumluluğu üstlenmiştir. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

 

 

Sitemiz üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en solda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak sağda) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?

 

 

kullanatparty’in, kanuni olarak saklaması gereken kullanıcı bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Kullanatparty tarafından verilerinizin işlendiği ve kullanatparty’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz ile ilgili;

 

 

– Kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme,

 

 

– Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

 

 

-Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 

-İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini öğrenme,

 

 

-Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

 

 

– Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizi yahut da işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini isteme; ayrıca bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

 

 

-Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 

 

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

 

 

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

 

 

Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz. E-bültenlerin gönderilmesi veya mail adresinize teklif gönderilmesi gibi pazarlama bünyesinde kullanılan kişisel verilerinizin onay iznini istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Herhangi bir zamanda e-bülten üyeliğinden ayrılmayı seçmeniz durumunda, size düzenli aralıklarla gönderdiğimiz e-bültenlerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, kolaylıkla e-bülten üyeliğinden ayrılabilirsiniz.

 

 

İşbu metinde yer alan haklarınızı kullanmak için destek@ kullanatparty.com adresine üye olduğunuz e-posta adresiniz ile bildirimde bulunabilirsiniz.

 

 

KullanAtParty.com’a ulaşabileceğiniz diğer iletişim bilgeleri aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

 

 

Adres : Demirtaş Mah. Kıble Çeşme Cad.. No: 48/5 Fatih / İstanbul

 

Telefon     :  Hafta içi her gün (09:00 – 17:00)  saatleri arasında +90 (212) 520 25 86 numarasından ve  destek@kullanatparty.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.)

 

 

 

 

Siteye üye olmakla ve/veya siteyi kullanmakla, işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği politikasını okuduğumu, kişisel verilerimin işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası içeriğinde belirtildiği şekilde depolanmasına, işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına, muhafaza edilmesine açıkça rıza vermiş olduğumu ve işbu metindeki yükümlülükerime aykırı davranmam halinde Kullanatparty’in her türlü zararını tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.